Supervisor Byggeteknisk | Haugesund

.

01.11.2019 - 30.06.2020

Arbeidsoppgaver:

HMS

 • Kontrollere at HMS krav blir fulgt og at disse er en del av de daglige rutiner.
 • Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’
 • Rapportere avvik og forbedringspotensialet
 • Delta i toolboxmøter

 

Kvalitet

 • Implementere kvalitetsstandardene til prosjektet og sørge for at arbeid utføres iht. spesifisert standard.
 • Utsjekk i forbindelse med entreprenørs interne sjekklister og installasjonskrav fra leverandører.
 • Utarbeide NCR ved kvalitetsavvik.
 • Gi input til MCCR-lister. Oppdatere kundes sjekklister i samarbeid med MC.

 

Teknisk, oppfølging og kommunikasjon

 • Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
 • Utarbeide oppdaterte arbeidsbeskrivelser og sørge for at arbeid utføres iht. disse.
 • Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
 • Gi input på kunde behandling i møte med kunde.
 • Være kritisk til uønsket adferd, kvalitet. Men gi positive tilbakemelding ved godt utført arbeid.
 • Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
 • Delta i og følge opp toolboxmøter.
 • Ivareta ett sikkert arbeidsmiljø og kontrollere arbeidstillatelser.
 • Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter
 • Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav
 • Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.

 

Fremdrift og produktivitet

 • Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.
 • Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse
 • Dag for dag planlegging for å levere iht. level 5 plan
 • Sikre full utnyttelse av ressurser.

 

Kost og budsjett

 • Sikre at mengde budsjettet opprettholdes innenfor 15%
 • Følge opp at post beskrivelse stemmer med materialkvalitet og mengde på site
 • Identifisere og implementereforbedringer og kost besparelser
 • Rapportere budsjett overskridelser pr. Post I MTO

 

Generelle krav

 • Ansvar kan ikke delegeres til leverandør
 • Kvalitet og HMS ansvar går i linjen.

 

 

Erfaring:

Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen bygg

 

Grunnleggende engelsk kunnskaper.

Kunnskap om fasadeprodukter og byggesystemer for industribygg.

Kunne bruke informasjon fra romskjema, dørskjema og postbeskrivelser.

Kunne bruke Microsoft Office program, DAK verktøy for utarbeidelse av 2D tegninger.

Være i stand til å sette seg inn i og videreføre krav ang. EMC og EMF fra kunde.

 

 

Utdannelse:

Fagbrev/teknisk fagskole Bygg, Mesterbrev innen fag nevnt i arbeidsbeskrivelse, alternativt Bachelor med byggeledererfaring.

 

 

PDS Protek tilbyr deg som ansatt:

Gode personlige betingelser
Oppfølging av den enkelte medarbeider
God faglig utvikling gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
Forsikringsordninger
Sosiale aktiviteter for de ansatte

 

Kandidater blir fortløpende vurdert, og stillingen kan bli besatt før fristen. Vi oppfordrer deg derfor til å søke så snart som mulig.

 

PDS Protek er en nasjonal leverandør av ingeniør- og konsulenttjenester, og leverer et rikt utvalg av produkter og tjenester. I over 25 år har vi levert ingeniører, teknisk- og prosjektadministrativt personell til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri.

PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulentavdeling og in-house avdeling.

PDS Protek er ISO 9001:2015 sertifisert, registrert i Achilles (26626) og Sellihca (109482), og har kontorer i Haugesund, Stavanger, Sauda, Mongstad og Pune (India).

Kort om stillingen

Firma
PDS Protek
Nettside
Trykk her
Sted
Haugesund
Nettverk
facebook twitter linkedin
Tittel
Supervisor Byggeteknisk
Ref nr.
51588
Omfang
Heltid
Varighet
Engasjement

Søk på stillingen

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen?

Morten Langeland

Telefon
48 12 07 87
E-post
Send e-post