Digitaltekniker | Stavanger

.

ASAP-14.08.2018

Arbeidsoppgaver:

Sørge for at risikomomenter er identifisert og at hensiktsmessige risikoreduserende tiltak iverksettes.

Utføre pålagt administrativt arbeid på elektroniske og manuelle hjelpemidler knyttet til stillingen.

Daglig rapportering til Vedlikeholdsleder E/I/L

Avklare behov med andre grupper.

Teknisk ressursperson innen sitt fagfelt.

Detaljplanlegge korrektive arbeidsordrer med nødvendig materiell og personell.

 

Stillingen skal forsikre seg om at alt arbeid som gjennomføres innenfor stillingsinnehavers ansvarsområde blir utført ihht Valhall’s målsettinger. Dette gjelder elementer som eksempelvis: HMS, vedlikehold, produksjon og kostnader.

Foreslå forbedringer av sikkerhetsmessig, miljømessig og teknisk karakter.

 

Ansvarlig for helsemessig, sikkerhetsmessig, velferds- og miljømessig påvirkning

av alle aktiviteter som blir foretatt, iverksatt eller kontrollert under utførelsen av

egne personlige plikter og oppgaver. Standarder finnes i sikkerhetsforskriftene,

arbeidsmiljøhåndboken, gjeldende instrukser, retningslinjer for ansatte og andre

tilgjengelige dokumenter

Det skal legges vekt på en god historikkrapportering i workmate.

Utføre vedlikehold på systemer og anlegg som spesifisert i kompetansematrise.

Støtte SWAT teamet med nødvendig kompetanse innen Digital feltet på normalt ubemannede installasjoner

Sikre god integritet mot telecom systemer, og på beste måte samarbeide og avhjelpe telecom-tekniker(TDC) i den daglige drift av alle telecom systemer.

 

 

Erfaring:
Kjennskap til og følge kundens vedlikeholds strategi, Kritikalitets klassifisering av utstyr og selskapets RCM Prosedyre 

Kompetanse i WorkMate’s vedlikeholds modul med kunnskap om prioritering av arbeidsordrer basert på klassifisering og kritikalitet.

Ha kunnskap rundt godkjenning og avslutning av arbeidsordrer inkludert historikkrapportering.

 

Kunne benytte tekniske hjelpemidler som:

Elektroniske databehandlingssystemer (PC, relevante SAP. Work Mate programmer).

Elektriske måle, test og kalibreringsverktøy for relevante systemer

 

Personlige egenskaper:

Uavhengig

Entusiastisk

Aksjon / leveringsorientert

Positiv holdning.

Flink til å kommunisere, proaktivt søke støtte/hjelp fra andre og utveksle erfaring med resten av Valhall organisasjonen.

Gode fremstillingsevner både skriftlig og muntlig.

 

 

Utdannelse:

Minimum fagbrev som automatiker.

Bachelor innen Elektro/automasjon er ønskelig men ikke krav

Minimum 7 års arbeidserfaring etter fullført utdannelse

Generelt god kjenneskap til ABB XA 800 og AC 400 system.

 

 

 

PDS Protek tilbyr deg som ansatt:

Gode personlige betingelser
Oppfølging av den enkelte medarbeider
God faglig utvikling gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene innen olje-, gass- og landbasert industri
Forsikringsordninger
Sosiale aktiviteter for de ansatte

 

Kandidater blir fortløpende vurdert, og stillingen kan bli besatt før fristen. Vi oppfordrer deg derfor til å søke så snart som mulig.

 

PDS Protek er en nasjonal leverandør av ingeniør-, konsulent-, arkitekt- og 3d animasjonstjenester, og leverer et rikt utvalg av produkter og tjenester. I over 25 år har vi levert ingeniører, teknisk- og prosjektadministrativt personell til kunder innen olje & gass, energi og landbasert industri.

PDS Protek har i dag langsiktige rammeavtaler med store aktører og utfører prosjekter for kunder innen alle segmenter gjennom vår konsulentavdeling og in-house avdeling.

PDS Protek er ISO 9001:2008 sertifisert, registrert i Achilles (26626) og Sellihca (109482), og har kontorer i Haugesund, Stavanger, Sauda, Mongstad og Pune (India).

Kort om stillingen

Firma
PDS Protek
Nettside
Trykk her
Sted
Stavanger
Nettverk
facebook twitter linkedin
Tittel
Digitaltekniker
Ref nr.
50816
Omfang
Heltid
Varighet
Prosjekt

Søk på stillingen

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen?

Stig Thuestad

E-post
Send e-post